Verkkomarkkinoinnin tapoja

Verkkomarkkinointi on olennainen osa lopullisen kaupan tapahtumista. Tutkimusten mukaan Suomessa jopa 50 prosenttia ostopäätöksistä saa alkunsa verkossa, vaikka lopullinen ostos tehtäisiinkin kivijalkakaupassa. 60 prosenttia ihmisistä tutkailee fyysistä tuotetta ensin netissä ja tekee sillä perusteella ostopäätöksen. Internet tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden tuotteiden vertailuun ennen ostopäätöksen tekoa, jolloin asiakas saa valittua itselleen sopivimman tuotteen. Tämä luo yrittäjälle kuitenkin paineita: miten erotut eduksesi markkinoilla? Tärkeää on muistaa, että nykyään jo lähes 90 prosentille maamme asukkaista internet on ensisijainen tiedonlähde, mutta 50 prosenttia eli puolet liikenteestä tapahtuu mobiilissa. Myös mainostajan tulee ottaa tämä seikka huomioon suunnitellessa markkinointiaan.

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta tuo välitöntä näkyvyyttä hakukoneissa. Se myös antaa mainostajan päättää, mitkä hakutermit tai lauseet laukaisevat mainoksen hakua tehdessä.

Suomalaiset käyttävät hakukoneita ensisijaisena tiedonlähteenään ja etsivät sieltä ahkerasti tarvitsemaansa tietoa, tuotteita ja palveluita. Ei siis riitä, että firmaa markkinoidaan vain sen omalla nimellä, vaan olennaisena osana prosessia tulee olla myös avainsanat eli ne, joilla potentiaalinen asiakas todennäköisesti tekee haun hakukoneissa. Tämä on ehdottomasti nopein ja tehokkain tapa uusien asiakkaiden saamiseen ja näkyvyyteen, mutta myöskin usein erittäin kustannustehokas. Hakusanamainontaa voidaan harjoittaa lähes tulkoon missä tahansa modernissa hakukoneessa.

Display-mainonta

Tämän kaltainen mainonta sopii erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa brändiään ja imagoaan markkinoilla. Sen tarkoituksena on nostaa verkkonäkyvyyttä. Display-mainontaan saatetaan joskus viitata bannerimainontana, mutta termi ei tosiaankaan käsitä näin suppeaa aluetta markkinoinnista. Display-verkosto mahdollistaa mainostamisen videon, tekstin ja kuvan avulla. Tämä on aivan erilainen markkinointitapa kuin hakusanoilla mainonta, mutta myöskin erittäin kustannustehokas keino. Se sopii muun muassa uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen lanseeraamistarkoitukseen, sillä ihmiset eivät vielä osaa etsiä niitä hakukoneilla. Tälläinen mainonta tuo erittäin runsaasti näkyvyyttä, mutta jo markkinointistrategiassa kannattaa rajata kohderyhmä tarkkaan, jotta markkinointi olisi niin tehokasta kuin suinkin mahdollista. Display-mainonta ei myöskään ole mahdottoman hintaista, ja esimerkiksi suoratoistopalvelu YouTuben välityksellä mainostaminen on maassamme vielä oikein kohtuuhintaista.

Uudelleenmarkkinointi

Tämä mainostusmuoto on verrattain melko uusi, mutta se on jo ehditty todeta erittäin tehokkaaksi. Suomessa muotoa ei ole osattu vielä hyödyntää kunnolla, mutta ulkomailla se on kerännyt suosiota. Uudelleenmarkkinoinnissa sivustolla aikaisemmin vierailleille näytetään niin sanottuja muistutusmainoksia, jotka saavat heidät palaamaan sivustolle yhä uudelleen.

Kun potentiaalinen asiakas vierailee sivustolla ensimmäistä kertaa, hän harvoin tekee ostopäätöstä siltä seisomalta. Markkinoilla on hurjasti tarjontaa, ja hän haluaa vertailla mahdollisuuksiaan rauhassa, ennen kuin tekee varsinaisen päätöksen ostamisesta tai yhteydenotosta.

Uudelleenmarkkinointi on kyllä uusi markkinointimuoto, mutta se on todettu sitäkin tehokkaammaksi keinoksi, sillä se avustaa potentiaalisen asiakkaan läpi harkintavaiheen ja lopuksi palaamaan takaisin sivustolle. Uudelleenmarkkinointi näyttää sivustolla aikaisemmin vierailleille potentiaalisille asiakkaille muistutusmainoksia millä tahansa sivulla hän sattuukin liikkumaan sen jälkeen kun on vieraillut sivustollasi. Usein tämän tyyppinen mainonta on hyvä yhdistää johonkin alennukseen, koska tällöin asiakas tulee todennäköisemmin palaamaan sivustolle, varsinkin jos tarjouksessa on aikaraja.

Uudelleenmarkkinoinnin ainoa ajatus ei ole ohjata potentiaalista asiakasta kohti lopullista ostopäätöstä, vaan tämän tyyppinen mainonta on omiaan myös vahvistamaan yrityksen brändiä, sillä potentiaalinen asiakas kokee asian niin, että yritys on esillä monilla sivustoilla ja tämä luo illuusion kovasta markkinoinnista, vaikka takana onkin suhteellisen pienellä budjetilla toteutettu kikka. Tämänlainen mainonta onnistuu niin tekstillä, kuvalla, bannerilla kuin videollakin, eikä budjetin tarvitse hipoa pilviä.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eroaa hakusanamainonnasta siinä, että yrityksen nettisivujen sijaintia parannetaan sillä luonnollisissa hakutuloksissa, eli se pyritään nostamaan tulosten kärkeen tietyillä hakusanoilla hakua tehdessä optimoimalla se hakukoneystävälliseksi.

Efekti saadaan aikaiseksi sijoittamalla tiettyjä sanoja tai fraaseja sivuston oikeaan kohtaan. Tämä keino on tehokas, sillä potentiaalinen asiakas valitsee todennäköisimmin juuri hakuosumien kärjessä olevan hakutuloksen. Tämä voi kuitenkin olla hankalaa, sillä hakukoneiden algoritmit muuttuvat jatkuvasti.